Definisjon:Tilbakemating

Tog som mater tilbake energi til kontaktledningen ved bruk av regenerativ brems.