Definisjon:Togleder

Togleder har ansvaret for å overvåke og lede togfremføringen og annen virksomhet som har betydning for trafikksikkerheten.