Definisjon:Togradioanlegg

Radiosystem for kommunikasjon mellom togleder og lokfører.