Definisjon:Togspor

Togspor er spor på stasjonen som er beregnet for inn- og utkjøring av tog.