Definisjon:Togvarmepost

Skap med tilkobling av bevegelig gummikabel for tilkobling av strøm til passasjervogner/godsvogner. Kan også inneholde brytere for inn- og utkobling av spenning og eventuelt varsellamper for driftsstatus.