Definisjon:Togvei

Operasjonelt: Spor som er bestemt for det enkelte togs kjøring på en stasjon og/eller på linjen.

Teknisk: En del av et spor, som er bestemt for å kjøre tog, avgrenset av et startpunkt og et sluttpunkt.