Definisjon:Traubunn

Traubunn er bunnen av forsterkningslaget eller frostsikringslaget, eventuelt filterlaget.