Definisjon:Tverrforbinder

Leder som danner elektrisk forbindelse på tvers mellom to eller flere kjøreskinner.