Definisjon:UTM

Fork. Universal Transverse Mercator; Kartprojeksjonssystem som dekker hele jorden. Utgjør sammen med EUREF89 det nye koordinatbaserte referansesystemet i Norge.