Definisjon:Unormale driftsforhold

IEV 448-13-01

nb: unormale driftsforhold

en: power system abnormality

elkraftsystemets (IEV 601-01-01) driftstilstand, f.eks. spenning, strømstyrke, effekt, frekvens, stabilitet, utenfor normaltilstand.