Definisjon:Utjevnings­forbindelse

Forbindelse fra utsatt ledende del til jordleder.