Definisjon:Utjevningsforbindelse

Anordning av elektriske forbindelser mellom ledende deler for å oppnå et ekvipotensial
[NEK EN 50122-1:2011, 3.2.6 – IEC 60050, 826-13-19, IEC 60050, 195-01-10]