Definisjon:Utligger

Konstruksjon som bærer kontaktledningen og som er isolert fra festepunktene.