Definisjon:Utsatt ledende del

ledende del av elektrisk utstyr som kan berøres, og som normalt ikke er spenningsførende, men som kan bli spenningsførende ved svikt i den grunnleggende isolasjonen
[NEK 400 – IEC 60050, 826-12-10, – IEC 60050, 195-06-10]