Definisjon:VUL

Fork. Varig Utfesting av Linjen; System for utfesting av sporet, der sporets teoretiske beliggenhet er definert som relativ beliggenhet i forhold til egne VUL-merker langs sporet.