Definisjon:Varsellampe

Enkel hvit lampe som slukker når tog kommer.