Definisjon:Vegetasjonskontroll

Manuell, mekanisk eller kjemisk kontroll av vegetasjon.