Definisjon:Veibomanlegg

Anlegg med bommer (sper­remarkering) som sperrer halve (1/2-bom) eller hele (1/1-bom) kjørebanen. Anlegget er også utrustet med vegsignal.