Definisjon:Veisikringsanlegg

Del av signalanlegget som viser signal «Planovergangen kan passeres» mot tog og skift når planovergangen er sperret for veitrafikk, ref. jernbanetermer