Definisjon:Vekslingsfelt

Et spenn hvor to møtende kontaktledningsparter er ført parallellt før de avspennes.