Definisjon:Vern

IEV 448-11-01

nb: vern

en: protection

tiltak for detektering av feil (IEV 448-13-02) eller andre unormale driftsforhold (IEV 448-13-01) i et elkraftsystem (IEV 601-01-01) for å muliggjøre feilretting, for å avslutte unormale situasjoner og for å initiere signaler og indikasjoner.

Merknad 1 – termen «vern» er en generisk term for vernutstyr og vernsystem.

Merknad 2 – termen «vern» kan bli brukt for å beskrive vern av komplette elkraftsystem eller vern av enkelte anleggsdeler i et elkraftsystem, f.eks. transformatorvern, linjevern, generatorvern.

Merknad 3 – vern omfatter ikke deler av elkraftsystemanlegget hvis formål er, for eksempel, å begrense overspenninger i elkraftsystemet. Imidlertid omfatter det deler hvis formål er å kontrollere elkraftsystemets spenning- eller frekvensavvik slike som inn- og utkobling av reaktor, lastskjerming osv.