Definisjon:Vernenhet

IEV 448-11-03

nb: vernenhet

en: protection equipment

enhet som omfatter ett eller flere vernreléer og, om nødvendig, logiske elementer hvis formål er å utføre én eller flere spesifiserte vernfunksjoner Merknad: vernenhet er en del av vernsystem [448-11-04].