Definisjon:Vernfunksjon

(ikke definert i IEV)

nb: vernfunksjon

forhåndsdefinert fremgangsmåte som svar på forhåndsdefinert verdi av målte forhold

MERKNAD: Vernfunksjon er et abstrakt begrep, og ikke et fysisk objekt. Én eller flere vernfunksjoner kan være implementert i en enkelt vernenhet i kombinasjon med en eller flere sensorer og effektorer. Flere vernfunksjoner kan ha felles sensorer eller effektorer, eller begge deler. På den andre siden kan én vernfunksjon kreve mer en én vernenhet å implementere.

EKSEMPLER:

1. distansevern: vernfunksjon som består i å åpne effektbrytere som mater en linje som svar på at målt impedans faller under et forhåndsdefinert nivå

2. overstrømsvern: vernfunksjon som består i å åpne effektbrytere som mater en linje som svar på at målt strøm overstiger et forhåndsdefinert nivå

3. bryterfeilvern: vernfunksjon som består i å åpne en oppstrømseffektbryter som svar på at den vernede effektbryteren ikke klarer å bryte strømmen.