Definisjon:Vertikaltrasé

Sporets vertikalgeometri bestående av etterfølgende traséelementer. Angitt ved karakteristiske trasépunkter (se SE, HBP, LBP).