FIGUR:60E1 dobbel sporsløyfe med sporkryss og 4 stk. enkle veksler 1:12

Figur: 60E1 dobbel sporsløyfe med sporkryss 4 stk. enkle veksler 1:12