FIGUR:60E1 dobbel sporsløyfe med sporkryss og 4 stk enkle veksler 1:9

Figur: 60E1 dobbel sporsløyfe med sporkryss og 4 stk enkle veksler 1:9