FIGUR:Avstand til master og andre gjenstander for A-85, A-96 og A-C

Figur: Avstand til master og andre gjenstander for A-85, A-96 og A-C