FIGUR:Avstander ved plassering av baliser og balisegrupper i sporet

Figur: Avstander ved plassering av baliser og balisegrupper i sporet.