FIGUR:Definisjonsfigur mate og returforbindelser

Terminologi som er benyttet for mate- og returledere.
*) Teknisk regelverk omtaler ikke denne typen forbindelse.