FIGUR:Eksempel på overspenningsbeskyttelse av en lang matekabel (over 70 m), med åpen jording i forsyningsenden

Figur: Eksempel på overspenningsbeskyttelse av en lang matekabel (> 70 m), med åpen jording i forsyningsenden.
(Er kabelen kortere enn 70 m, installeres bare ett overspenningsvern (som vist på høyre side i figuren).