FIGUR:Enlinjeskjema for tilkobling av sonegrensebryter til kontaktledningsanlegg

Figur: Enlinjeskjema for tilkobling av sonegrensebryter til kontaktledningsanlegg