FIGUR:Enlinjeskjema for tilkobling av sonegrensebryter til kontaktledningsanlegg med autotransformatorsystem

Enlinjeskjema for tilkobling av sonegrensebryter til kontaktledningsanlegg med autotransformatorsystem