FIGUR:Forsignalplassering og gjennomsignalering

Figur: Forsignalplassering og gjennomsignalering