FIGUR:Framgangsmåte F1 - Nødvendig avstand mht. jernbanens og veiens behov for snørydding

Framgangsmåte F1 - Nødvendig avstand mht. jernbanens og veiens behov for snørydding