FIGUR:Fundamentering av stikkrenne med d mindre enn 1 m

Figur: Fundamentering av stikkrenne med d < 1,0 m på middels fast grunn