FIGUR:Grense for områder det ikke tillates at trær kan komme innenfor, jf. FEF.

Figur: Grense for områder det ikke tillates at trær kan komme innenfor, jf. FEF.