FIGUR:Grenser for egenfrekvenser som funksjon av teoretisk spennvidde L

Figur: Grenser for egenfrekvenser som funksjon av teoretisk spennvidde L