FIGUR:Høydeforskjell mellom laveste og høyeste punkt på tunnelsålen

Figur: Høydeforskjell mellom laveste og høyeste punkt på tunnelsålen