FIGUR:Infrastrukturutrustning og ombordutrustning

Systemarkitektur på funksjonsnivå ETCS L2 (Fra ERA Subset 091)