FIGUR:Karakteristiske verdier av laster q1k for enkle vertikale overflater parallelle til sporet

Figur: Karakteristiske verdier av laster q1k for enkle vertikale overflater parallelle til sporet