FIGUR:Karakteristiske verdier av laster q2k for enkle horisontale overflater over sporet, ref. NS-EN 1991-2:2003+NA:2010, Figur 6.23

Figur: Karakteristiske verdier av laster q2k for enkle horisontale overflater over sporet, ref. NS-EN 1991-2:2003+NA:2010, Figur 6.23