FIGUR:Kart med angitt dimensjonerende kortslutningsstrøm

Figur: Kart med angitt dimensjonerende kortslutningsstrøm.