FIGUR:Koblingsforløp ved omkonfigurering av langsgående forsyning med 22 kV

Figur: Koblingsforløp ved omkonfigurering av langsgående forsyning med 22 kV.
Ved tilbakestilling av konfigurasjonen (til tilstand nr. 1) skal koblingsoperasjonene også nå foregå med brudd før gjennomkobling for å hindre sammenkobling av to innmatingspunkter fra lokal(e) netteier(e).