FIGUR:Krav til høydenivå for skinnetopp der sporet er nivellert, men hvor spor under glideskjøt ikke er justert

Figur: Krav til høydenivå for skinnetopp der sporet er nivellert, men hvor spor under glideskjøt ikke er justert