FIGUR:Krav til høydenivå for skinnetopp der sporet ikke er justert