FIGUR:Krav til jevnhet på langs og tvers av ballastlag under glideskjøt

Figur: Krav_til_jevnhet_på_langs_og_tvers_av_ballastlag_under_glideskjøt