FIGUR:Krav til prosentvis forbedring ved topografiske endringer

Figur: Krav til prosentvis forbedring ved topografiske endringer