FIGUR:Krav til rettlinje M mellom to etterfølgende sporveksler

Figur: Krav til rettlinje M mellom to etterfølgende sporveksler NB: Ikke samme M som i det foregående.