FIGUR:Langsgående fordeling av hjullast gjennom skinna

Figur: Langsgående fordeling av hjullast gjennom skinna


Qvi = hjullast

a = svilleavstand