FIGUR:Langsgående fordeling av last gjennom sville og ballast

Figur: Langsgående fordeling av last gjennom sville og ballast